Posts Tagged ‘życie’

Majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych, a jego silną koncentrację obserwujemy w zbiorowości gospodarstw najbardziej majętnych. 10 proc. najbardziej zasobnych gospodarstw domowych posiada 37 proc. całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20 proc. najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1,0 proc.) całego majątku gospodarstw domowych. Zróżnicowanie majątku jest w Polsce […]


Ślepa uliczka

23Mar15

Ślepa uliczka inwestycji czyli budowa kolejnej infrastruktury dla kierowców aut, która kompletnie nie poprawia jakości życia w mieście. Na ul. Rusałka wybudowano miejsca parkingowe – kilkadziesiąt. Jaki jest efekt? Miejsca parkingowe są zajęte, a Rusałka jak była rozjeżdżana tak jest nadal. Auta stoją na trawnikach niszcząc naszą wspólną przestrzeń pogarszając jakość przestrzeni. Niestety to kolejna […]


Ze Swietłaną Aleksijewicz rozmawia Urszula Jabłońska a propos książki „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka”. Wychowałam się w małej wiosce na Białorusi, wakacje spędzałam u babci w podobnej wiosce na Ukrainie i wszystkie te wielkie, opisywane w podręcznikach sprawy, jak druga wojna światowa czy zakładanie kołchozów, znałam z opowiadań. Przed domami były ławki, na których siedziały […]


Miasto dla ludzi

16Czer14

Prawdziwe miasto to od wieków miejsce spotkania znajomych, nawiązywania kontaktów, wymyślania nowych idei, lokalnego handlu, a dziś również miejsce przeżyć i ekspresji, spędzania wolnego czasu, zabawy i ruchu na świeżym powietrzu. W ten sposób powstają tzw. liveable cities, czyli miasta „dobre do życia”, które są jak udana impreza: chcemy w nich być aż do rana. […]


ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM – 15,5 ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH DEKLAROWAŁY BRAK MOLIWOCI ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO OGRZEWANIA MIESZKANIA WEDUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA – 49,2 ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH DEKLAROWAŁY BRAK MOLIWOCI POKRYCIA Z WASNYCH RODKÓW NIESPODZIEWANEGO WYDATKU W WYSOKOCI 900 Z WEDUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 49,2 Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/warunki-zycia-rodzin-w-polsce,13,1.html