Posts Tagged ‘związek’

Mr. de Botton: That’s right. And almost from the first date. My view of what one should talk about on a first date is not showing off and not putting forward one’s accomplishments, but almost quite the opposite. One should say, “Well, how are you crazy? I’m crazy like this.” There should be a mutual […]


The global movement against welfare affects women more than any other group, since women do the majority of caring labour, forcing them back into dependence on partners, primarily men, unless they are privately wealthy. Austerity and anti-welfarism are an attack on women’s independence under capitalism. This is why agitating for economic change, like the institution […]


Zarówno relacja seksualna, jak i miłosna opierają się na dobrej woli, a nie na stawianiu kolejnych wymagań. Dojrzała miłość partnerska połączona z seksem to oscylowanie między erosem i storge. Nie da się jej chyba ująć w jakieś ramy. Słabością wszystkich modeli teoretycznych jest ich ograniczenie. A przecież miłość zawiera zbyt wiele elementów, zmienia się, zależy […]


Dlatego seks dla kobiety odbywa się przez cały dzień i jeśli facet przez cały dzień zacho­wuje się anty-sexy, nie powi­nien ocze­ki­wać, wie­czo­rem sta­nie się cud. Nie sexy może być wygląd, zapach, zanie­dba­nie, ale przede wszyst­kim jego zacho­wa­nie. Jeśli facet noto­rycz­nie robi coś, co wku­rza kobietę, prze­staje być sek­sowny i koniec. Kobieta nie ma żadnego magicz­nego […]


A Anną Religą rozmawiali Dariusz Kortko i Judyta Watoła: Nie bała się pani, że rozłąka źle wpłynie na małżeństwo? – Gdyby rozłąka była powodem kryzysów małżeńskich to pary, które są ze sobą na co dzień, powinny tworzyć szczęśliwe i trwałe związki. W czym tkwi tajemnica? – Nie wiem. Kochaliśmy się, dobrze się rozumieliśmy. Nigdy mu […]