Posts Tagged ‘Zarząd Dróg i Mostów’

Analiza przedstawionego przez Urząd Miasta projektu dokonana przez Porozumienie Rowerowe sugeruje, że projekt zakłada znaczące zmiany, bez realizacji celów czyli bez naprawy problemów jakie istnieją na al. Racławickich, natomiast generując koszty. Zwracamy także uwagę w jaki sposób zmanipulowano wariant bezinwestycyjny… Realizacja celu 3 jest zaś możliwa bez poszerzania jezdni. Teoretycznie możliwa jest także w wariancie […]


Przesłaliśmy do Urzędu Miasta pismo w sprawie utworzenia zatok autobusowych kosztem chodników, podczas planowanego remontu dolnej części ulicy Narutowicza. Jesteśmy im przeciwni, ponieważ: – przystanki to miejsca, gdzie kumuluje się bardzo dużo ludzi: oczekujący, wysiadający i przechodzący. Po utworzeniu zatok, dla pieszych zostanie zbyt mało miejsca, około 2.7 m. , – wg. rozporządzenia Ministra Infrastruktury […]


Nie przypominam sobie informacji prasowej, która mówiła by o ZDiM tak mocno złe słowa, które są niestety prawdziwe. Z wielu stron chociażby od rowerzystów i Rad Dzielnic słyszę, że urzędnicy z tej komórki Urzędu Miasta są złymi ludźmi. Sam uznaję od wielu lat ZDiM za lobby samochodowe, bo niewiele robią dla innych grup społecznych. Czy […]