Posts Tagged ‘Zanieczyszczenie’

Mówimy o zanieczyszczeniu, ponieważ hałas, podobnie jak inne zanieczyszczenia – wody, gleby czy powietrza – poważnie wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu. Szkodliwość hałasu bierze się stąd, że tak jak nie możemy nie oddychać – i nie wdychać zanieczyszczeń – tak też nie możemy nie słyszeć i przestać podlegać zmianom, które zachodzą w organizmie wskutek bodźców […]


Z danych tych wynika, że Boeing 747-400 spala 12 l/km, co przy prędkości przelotowej samolotu 900 km/h oznacza, że w ciągu godziny spala 12×900 = 10 800 litrów paliwa, a w ciągu 24 godzin 259 200 litrów. Gdy tymczasem samochód spalający 7 litrów na 100 km, który przejeżdża średnio w ciągu roku 15 000 km, […]


Za główne czynniki przyśpieszające starzenie skóry uznaje się promieniowanie słoneczne i dym tytoniowy. Najświeższa literatura naukowa z zakresu dermatologii wskazuje na jeszcze jeden czynnik odciskający coraz mocniejsze piętno na naszej skórze – zanieczyszczenia atmosferyczne. Badania przeprowadzone w obrębie dwóch niezależnych populacji – niemieckiej i chińskiej – wskazują na wyraźny związek pomiędzy zawartością dwutlenku azotu w […]


[…] według Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce co roku umiera z powodu smogu nawet 48 tysięcy osób. Komisja Europejska szacuje tę liczbę na ok. 40 tysięcy, a organizacja HEAL (Health and Environment Alliance) na ok. 44 tysięcy (dane HEAL obejmują wyłącznie ofiary pyłów PM.2.5). Smog to jedna z najczęstszych nienaturalnych przyczyn zgonów w Polsce – […]


Wykaz 10 miast, w których wystąpiło najwięcej dni z przekroczeniem dobowego stężenia dopuszczalnego PM10, rok 2015, dopuszczalna liczba dni – 35, źródło: GIOŚ 1. Kraków, Aleje – 200 2. Bogatynia – 172 3. Opoczno – 152 4. Kraków, ul. Bulwarowa – 120 5. Nowy Sącz – 118 6. Pszczyna – 117 7. Wodzisław Śląski – […]