Posts Tagged ‘wybór’

Poniżej znajduje się kilka ulotek, które obrazują możliwy scenariusz, gdyby ustawa zakazująca aborcji została wprowadzona. Więcej materiałów i informacji na stronie http://www.CzarnyProtest.pl Propozycja Partii Razem w sprawie aborcji, edukacji seksualnej, antykoncepcji, świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa, wsparcia rodziny: Karta Praw Reprodukcyjnych Reklamy


Współczesne wyniki badań pokazują, że pośród kilku czynników decydujących o wyborze środka przewozowego na pierwszym miejscu respondenci umieszczają czas przejazdu, a na drugim jego koszt. Koszty przemieszczania po aglomeracji miejskiej całej rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym znacznie wzrastają, gdy w jej majątku pojawi się samochód osobowy. Źródło: Samochód czy autobus? Demografia rodziny a popyt […]


Prawa kobiet są i zawsze były kwestią polityczną, a partia, która wygrała ostatnie wybory, właśnie nam to boleśnie udowadnia. Nie chciałam martwić tej pani, ale podobnie jak wszystkie jesteśmy nagie pod ubraniem, wszystkie jesteśmy polityczne – kiedy demonstrujemy, podpisujemy petycje, komentujemy posty na facebooku… ale też wtedy, kiedy nie chodzimy na wybory, bo „przecież to […]


Na portalu MamPrawoWiedziec.pl jest chyba najlepsze przedwyborcze narzędzie, co prawda pracochłonne, ale daje konkretne wyniki. Porównaj poglądy – umożliwia nam wypełnienie kwestionariusza w takim zakresie jakim chcemy (zaznaczamy tyle odpowiedzi ile chcemy, nie muszą być wszystkie, nie muszą być po kolei) a jako wynik dostajemy konkretnych kandydatów i informacje w jakim stopniu są z nami […]


Wybory coraz bliżej

21Paźdź15

Już przed debatą dostawałem sygnały od bliższych i dalszych znajomych, że chcą głosować na partię Razem. Ludzie, których sympatii wyborczej bym się nie spodziewał, chcą oddać na mnie głos. Wydaje mi się, że to dowód na to jak bardzo potrzebujemy nowej jakości w polityce. Jestem niedoświadczonym politykiem,  partia Razem dopiero powstała, a i tak coraz […]