Posts Tagged ‘ustawa’

04Sty16

ACTA 3.0, czyli inwigilacja obywatela w nowej wersji Dzisiejszej nocy poznamy pierwszą i ostatnią prawdopodobnie wersję nowelizacji ustawy o Policji. Jak pamiętacie koalcja PO-PSL chciała nam zafundować inwigilację internetową. Dzisiaj PIS, wykorzystując nieróbstwo poprzedników, podł płaszczykiem wykonania wyroku TK, dokonuje szybkiej nowelizacji. Ale jak to bywa u polityków, idziemy krok dalej, czyli „dokręcamy śrubkę” i […]


Ze względu na przedłużający się proces legislacyjny latem 2013 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, tzw. Mały Trójpak. Ten akt prawny wprowadził w życie niektóre rozwiązania, które pierwotnie miały zostać wprowadzone Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz nowym Prawem Energetycznym i Prawem Gazowym tzw. Dużym Trójpakiem. Z […]


Zmiany zaczynają obowiązywać 20 maja 2011 roku. art. 16: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Kierujący pojazdem […] rowerem […] są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.” b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący […]


We wpisie „Cisza nocna – świętość nieposzanowana” cytowałem ustawy znalezione w serwisie Sejmu RP. Jakież było moje zdziwienie i mój zawód, gdy okazało się, że jednego z dokumentów nie mogę w żadnej mierze kopiować. Zacytowałem więc ręcznie i napisałem e-mail do twórców serwisu z zapytaniem/prośbą o możliwość kopiowania treści wszystkich dokumentów udostępnianych w serwisie… kolejnym […]


Tak mi się zdaje, że wiele osób nie dba o to co robią inni w momencie, kiedy chce sobie wytrzepać dywan, wymienić okno, skosić trawnik… Jaka jest inna lepsza pora na wymianę okien niż sobota krótko po 7 rano? Na skoszenie trawnika? Na słuchanie głośno muzyki… Dla prac remontowych wyjaśnieniem jest chęć uniknięcia skwaru, ale […]