Posts Tagged ‘statystyka’

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, ze mieszkańcy województwa lubelskiego należą do najbardziej zagrożonych ubóstwem w Polsce. Z ankiet wynika, że wskaźnik relatywnego ubóstwa dochodowego dla naszego regionu wynosi 26 proc. Oznacza to, że miesięczny dochód co czwartego gospodarstwa domowego w województwie lubelskim był niższy od granicy ubóstwa, która wynosi 1280 zł „na rękę” (dla […]


W 2014 roku w wypadkach drogowych w Polsce ucierpiało ponad 45 tysięcy osób. Ponad 3 tysiące osób zmarło. Ponad 70% ofiar ucierpiało z winy kiurującego samochodem. Blisko 70% ofiar ucierpiało w terenie zabudowanym. Co roku zdarzenia drogowe kosztują Polskę blisko 50 mld złotych. Źródła: http://polishpublic.space/zrodla.html


W 2013 roku koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 49,1 mld złotych, w tym: -koszty wypadków drogowych wyniosły 34,2 mld złotych, -koszty kolizji drogowych wyniosły 14,9 mld złotych. Łączne koszty wypadków drogowych w 2013 roku w Polsce stanowiły 2,1% PKB2013 kraju a wszystkich zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) 2,99% PKB2013 kraju. Wspomniane […]


Polecam książkę wydaną przez praktyków ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze, których działania śledzę i cenię od dawna: Więcej informacji na stronie: http://www.zm.org.pl/


Drugim istotnym wskaźnikiem jest dominanta, czyli najczęściej powtarzające się wynagrodzenie w Polsce, które – jak wynika z najnowszego odczytu – wynosi 2469 zł brutto, a więc 1786 zł netto. 66% pracowników zarabia mniej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie, czyli 4107 zł brutto (2927 zł netto). Mediana wynagrodzeń od 2012 roku wzrosła raptem o 5%. To pokrywa […]