Posts Tagged ‘środowisko’

[…] pociągi płacą za każdy kilometr użytkowanych torów, a ciężarówki za znikomy fragment przejechanych dróg. Sto do jednego to zdumiewająca dysproporcja. Nikogo nie dziwi, że przewoźnicy kolejowi podnoszą opłaty. Wszyscy uważają to za normalne. Jednocześnie „elity” i obywatele są zdziwieni, dlaczego kolej wygląda, jak wygląda. Uważam, że takie same zasady powinny obowiązywać przewoźników transportu drogowego. […]


Z dr. Marcinem Jacobym rozmawia Artur Włodarski. Widziałem to z bliska: 12-14 godzin nad taśmą przez sześć, siedem dni w tygodniu. Robotnik kończy zmianę, prostuje krzyż, przebiera się i idzie spać do dormitorium 200 metrów dalej, gdzie dzieli pokoik z trzema innymi. A nazajutrz odnowa. Jak tam wygląda opieka medyczna? Jeśli ktoś ciężko zachoruje to… […]


Transport kolejowy aktualnie uważany jest za ten rodzaj komunikacji, który najmniej ingeruje w środowisko naturalne. Jeżeli użytkownicy nie płacą pełnych kosztów społecznych transportu, są faktycznie subwencjonowani, co powoduje zniekszttałcenie cen i kosztów w działalności transportowej. Struktura gałęziowa kosztów zewnętrzych transportu towarowego i pasażerskiego w Polsce jest następująca: 97% – transport drogowy, 3% – transport kolejowy. […]


Zapraszamy na film „Zurbanizowani” („Urbanised”) i dyskusję po nim pt. „Zrównoważone miasta przyszłości: plany czy marzenia?”. Głównym organizatorem spotkania jest UNDP Biuro Projektowe w Polsce, a partnerem Forum Kultury Przestrzeni. Dzień: piątek, 11 maja Godzina: 17:00; dyskusja ok. 18.30. Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” Film: reż. Gary Hustwit, Wielka Brytania, 2011 (85 min). […]