Posts Tagged ‘społeczeństwo’

Polecam wywiad z Marceliną Zawiszą, jedną z inicjatorek powstania partii Razem: http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20150519/zawisza-razem-damy-rade Reklamy5. Edukacja i kultura, które łączą 1. Powiążemy nakłady na edukację z PKB. Priorytet dla edukacji musi mieć gwarancje w kształcie budżetu państwa. 3. Zapewnimy godne pensje i stabilność zatrudnienia nauczycielek i nauczycieli, w zgodzie z Kartą Nauczyciela. Zakażemy podpisywania dziewięciomiesięcznych kontraktów nauczycielskich, zostawiających młodych pedagogów bez dochodów w czasie wakacji. 4. Zatrzymamy likwidację szkół.Wykorzystamy […]


Gdyby w 2011 roku w Polsce obowiązywały JOWy w wyborach do Sejmu, Platforma zdobyła by około trzystu mandatów, PiS około stu pięćdziesięciu, natomiast reszta (czyli całe dziesięć) przypadła by PSL i SLD, przy czym Ruch Palikota nie zdobyłby ani jednego mandatu mimo dziesięciu procent poparcia. Świetnie obrazują to wybory do Senatu z tego samego roku. […]


Pytanie zasadnicze: jak zmienić demokrację politycznych elit w tę obywatelską? Na początek na najniższym szczeblu samorządu, czyli przykładowo w obszarze aktywności tzw. jednostek pomocniczych gmin (rad osiedli, dzielnic). Konstrukcja tych jednostek, jako quasi-gmin, okazała się anachroniczna. W ogóle nie służyła aktywizacji społeczności sąsiedzkich, a ich wyłącznie opiniodawcza, pozbawiona realnych budżetów pozycja stała się przedmiotem wielu […]