Posts Tagged ‘ruch miejski’

Pierwszą moją reakcją na wyniki wyborów było rozgoryczenie, po zbyt wielkich nadziejach. Gdzie są niezadowoleni z braku realizacji polityki rowerowej? Obrońcy Górek Czechowskich? Ludzie ubolewający nad smogiem w Lublinie? Mieszkańcy płaczący nad wycinanymi kolejnymi drzewami? Lokatorzy zagrożeni eksmisją? Gdzie mieszkańcy Racławickich i Sowińskiego, których prawdopodobnie czeka zdegradowanie ich okolicy. Gdzie są oburzeni (zakazem p. Żuka) […]


Miasto dla ludzi – Lubelski ruch miejski jako alternatywa dla dotychczasowych komitetów i osób decydujących o Lublinie :-) Społeczniczki i aktywiści z doświadczeniem i kompetencjami, byśmy mieszkali w przyjemniejszym mieście. Startujemy w wyborach, bo chcemy by w Lublinie warto było i chciało się mieszkać. Jeśli masz jakiś pomysł na to jak uczynić Lublin fajniejszym daj […]


Oczywiście ruchy miejskie są polityczne i proszę nie próbować ruchów tym faktem dyskredytować, zarzucając upolitycznienie. Rozróżniajmy także upolitycznienie od upartyjnienia. Reasumując, ruchy miejskie są polityczne i wizjonerskie, bo miasto to „polis”, a polityka to rodzaj sztuki rządzenia, gdzie najwyższą wartością jest mnogość – różnorodność spojrzeń, opinii i rozwiązań, które kreują właśnie „dobro wspólne”. Interesowanie się […]


– Powinna nastąpić zmiana priorytetów władz miasta. Myślimy, że powinno się w większym stopniu słuchać głosu zwykłych mieszkańców – stwierdza Zarębska-Denysiuk, związana ze środowiskiem lubelskiej kultury. – Doceniamy wiele inwestycji, które są realizowane w mieście, ale uważamy, że przy ich wyborze powinno się brać przede wszystkim bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, zdrowie i troskę o […]


[…] czy miejscy aktywiści przyłączą się do szerokiej koalicji obejmującej PO, Nowoczesną, Wspólny Lublin i SLD, a skupionej wokół prezydenta Krzysztofa Żuka, czy też wystartują z własnym komitetem. Skoro Pani Redaktor uważa, że potrzeba kompetentnych ludzi w radzie, to pytanie powinno brzmieć: „czy społecznicy dostaną się do Rady Miasta z list Żuka” czyli „czy Żuk […]