Posts Tagged ‘Rok Jana Gehla’

Prezydent Krzysztof Żuk o projekcie Forum Kultury Przestrzeni „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”, inspirowanym ideami profesora Jana Gehla, na konferencji prasowej w dniu 23.09.2014 w Centrum Kultury w Lublinie powiedział: „…To jest bardzo fajny projekt, ale też projekt, który musi „przeorać” nasz sposób myślenia o mieście. Jest nam on potrzebny, żeby zacząć inaczej […]