Posts Tagged ‘razem’

Po drugie, żeby poprawić sytuację pracowników i nie pozwolić na traktowanie ich przedmiotowo, trzeba zwiększyć uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole muszą stać się naprawdę niezapowiedziane, a kary za łamanie praw pracowniczych – dziś symboliczne – naliczane proporcjonalnie do wielkości firmy. W spółkach publicznych wprowadzimy zakaz wypłacania nagród zarządom ukaranym wcześniej za nieprzestrzeganie prawa pracy. Bez […]


Kobiety, otrzymując wsparcie finansowe, decydują się odejść od uzależnionych od alkoholu partnerów. Polacy rezygnują z miejsc pracy, w których proponuje się im upokarzające warunki, czyli pracę na czarno czy na śmieciówce za 5 zł na godzinę. Wolą poświęcić się pracy domowej, opiekować się dziećmi niż harować za pół darmo. Pojawiają się pytania, czy pana zdaniem […]


Lewica ma dziś trudne zadanie: przekonać ludzi, których realne potrzeby i prawa latami były marginalizowane, a teraz zostały dostrzeżone, że wybór między bezpieczeństwem socjalnym a prawami obywatelskimi i wolnością jest z gruntu fałszywy. Można mieć i jedno, i drugie. Na tym właśnie polega prawdziwa, godna tego miana demokracja. Dla nas równie ważna jest obecność w […]


Likwidacja gimnazjów oznacza skrócenie czasu obowiązkowego kształcenia ogólnego. Dziś wiek, na który przypada pierwszy oficjalny próg szkolnej selekcji to 15 lat (czyli po łącznie 9 latach nauki w szkole podstawowej i gimnazjum). PiS, wracając do 8-letniej podstawówki (nazwywanej teraz szkołą powszechną), chce go przesunąć – selekcja do różnych ścieżek na dalszym etapie nauki ma przypadać […]


My jesteśmy zwolennikami takich uniwersalnych programów socjalnych. Ale jedno zastrzeżenie. To, co na razie zrobiło PiS, to budowanie domu od dachu. Mamy skandalicznie niski poziom dostępności do żłobków, ciągłe problemy z przedszkolami. Kobiety mają utrudniony powrót na rynek pracy. To, co nas niepokoi, to takie stwierdzenia: macie to 500 zł i sobie radźcie sami. Każdy […]