Posts Tagged ‘Rafał Woś’

[…] wyniki z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2017. PIP skontrolowała ok. 20 tys. zakładów pracy pod kątem przestrzegania przez nie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. W prawie 30 proc. przypadków wykryto nieprawidłowości. Ujawnione zaległości płacowe sięgnęły 3 mln zł. Źródło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1752282,1,rynek-pracownika-w-polsce-cos-takiego-nie-istnieje.read


Kiedy należało zamknąć projekt pod nazwą Specjalne Strefy Ekonomiczne? Jak długo z publicznych pieniędzy finansowane będą powstające firmy, tym bardziej, że to głównie instytucje z zagranicy korzystają z ulg („W 2015 r. polskiego pochodzenia było około 20% kapitału zainwestowanego w strefach”). w 2012 r. w kobierzyckiej podstrefie wałbrzyskiego Invest Parku działa chiński podwykonawca koreańskiego koncernu. […]


Rafał Woś: – Kto stworzył Google? Mariana Mazzucato: – Państwo. A rewolucję bio- i nanotechnologiczną kto rozkręcił? Państwo. A iPhone’a komu zawdzięczamy? Też państwu. A nie panu Jobsowi? Nie. On przyszedł na prawie gotowe. […] Skąd pani wie, że bez państwa nie byłoby smartfona? Ma pan smartfona? To proszę go wziąć do ręki i zastanowić […]