Posts Tagged ‘projekt’

Analiza przedstawionego przez Urząd Miasta projektu dokonana przez Porozumienie Rowerowe sugeruje, że projekt zakłada znaczące zmiany, bez realizacji celów czyli bez naprawy problemów jakie istnieją na al. Racławickich, natomiast generując koszty. Zwracamy także uwagę w jaki sposób zmanipulowano wariant bezinwestycyjny… Realizacja celu 3 jest zaś możliwa bez poszerzania jezdni. Teoretycznie możliwa jest także w wariancie […]


Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Dzięki niemu mam gdzie grać w polo :] Także i tym razem złożyłem swoje projekty. Na początku były 3 małe „Czechów dla sportu. Sport dla Lublina”, „Komunikacja miejska – szybko do celu” oraz „Mieszkania dla Lublinian”. Koniec końców połączyłem pierwsze dwa, z których wyszedł: „Czechów dla sportu – sport […]


Zapraszamy 20 września, na godzinę 17:00, na spacer badawczy po Parku Ludowym. Spotykamy się pod wejściem do Targów Lublin. W przypadku złej pogody spotkanie odbędzie się wewnątrz Targów Lublin. pozdrawiam, Natalia Dziwulska Kancelaria Prezydenta Referat ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej


Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.673.175.925 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.454.608.096 zł i dochody majątkowe w kwocie 218.567.829 zł […] w tym: […] 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.100.000, […] […]


Tytuł wypowiedzi Szymona Pietrasiewicza brzmi: Czarny humor: „Motocykle? Rozwiesiłbym stalowe linki”. Wydaje mi się, że to nie jest poczucie humoru mówić o stalowych linkach w kontekście motocyklistów. Niestety zdarzyło się tak w Polsce, że ktoś takie linki faktycznie rozwieszał, a jest to działanie przeciwko zdrowiu i życiu innych ludzi, więc z humorem jak dla mnie […]