Posts Tagged ‘Polska’

Paweł: Tak, popełniliśmy zbiorowy błąd. Wydawało nam się, że im słabsze kontrolne funkcje państwa, tym więcej wolności dla obywateli. Tutaj wygrał paradygmat już nie liberalny, tylko neoliberalny, że najlepsze jest minimum państwa. Popełnialiśmy ten błąd w doborowym towarzystwie. Fascynuje mnie śledzenie go w pismach Ralfa Dahrendorfa, dla którego największą wartością były wtedy społeczeństwo obywatelskie, rynek […]


„Naród” to zaklęcie, które ludzi nieskłonnych do zadawania krzywdy potrafi zmienić w bezwzględnych morderców przekonanych o własnej moralnej słuszności. U swego zarania, w początkach XIX wieku, słowo „naród” niosło pewną obietnicę – wyzwolenia ludów spod władzy tyranów, docenienia różnic kultury i języka, wspólnej walki o wolność. Jednak gdy zwycięskie pojęcie narodu związane zostało z państwem, […]


Bo wojna nie rozpoczęła stosunków polsko-żydowskich. One były trudne już wcześniej, a przyjście Niemców jedynie zradykalizowało i pogorszyło te relacje. Moim zdaniem decydującą rolę w ułożeniu tych stosunków – jeszcze przed wojną – miał polski Kościół. Ten przedsoborowy, który uważał Żydów za bogobójców. Polacy swoją wiedzę o świecie czerpali z katechezy i kazań, dopiero później […]


Kobiety, otrzymując wsparcie finansowe, decydują się odejść od uzależnionych od alkoholu partnerów. Polacy rezygnują z miejsc pracy, w których proponuje się im upokarzające warunki, czyli pracę na czarno czy na śmieciówce za 5 zł na godzinę. Wolą poświęcić się pracy domowej, opiekować się dziećmi niż harować za pół darmo. Pojawiają się pytania, czy pana zdaniem […]


– Z gabinetu planisty nie widać eksmisji na bruk ani głodnych dzieci w szkołach. Łatwo o nich zapomnieć, gdy PKB rośnie. Tu nie chodzi zresztą tylko o zaniedbania socjalne. Weźmy edukację. Dzieciaki od małego uczą się, że każdy jest kowalem swojego losu, że sukces bądź porażkę zawdzięcza wyłącznie sobie. Uczymy konkurencji, a nie współpracy. Brakuje […]