Posts Tagged ‘Polska’

Z najnowszej analizy przeprowadzonej przez naukowców Polskiej Akademii Nauk wynika, że za życia obecnych 40-latków wyginą drzewa, które zajmują około 75% powierzchni polskich lasów. Wiemy, że produkują tlen, nawilżają, ułatwiają retencję wody, obniżają temperaturę, oczyszczają powietrze i stwarzają przestrzenie niezawierające chorobotwórczych bakterii i wirusów. Prognozy mówią o tym, że umrą określone gatunki, a w ich […]


Rozpatrując lubelski problem Górek Czechowskich w odniesieniu do ich roli w procesie tzw. przewietrzania miasta, warto także mieć na uwadze niezwykle istotną kwestię, a mianowicie powiązanie poziomu zdrowia mieszkańców Lublina z kwestiami nakładów budżetowych na służbę zdrowia. W rozpatrywanej sprawie nie można wykluczyć zaistnienia stanu, w którym w przypadku nadmiernej zabudowy Górek Czechowskich i tym […]


Paweł: Tak, popełniliśmy zbiorowy błąd. Wydawało nam się, że im słabsze kontrolne funkcje państwa, tym więcej wolności dla obywateli. Tutaj wygrał paradygmat już nie liberalny, tylko neoliberalny, że najlepsze jest minimum państwa. Popełnialiśmy ten błąd w doborowym towarzystwie. Fascynuje mnie śledzenie go w pismach Ralfa Dahrendorfa, dla którego największą wartością były wtedy społeczeństwo obywatelskie, rynek […]


„Naród” to zaklęcie, które ludzi nieskłonnych do zadawania krzywdy potrafi zmienić w bezwzględnych morderców przekonanych o własnej moralnej słuszności. U swego zarania, w początkach XIX wieku, słowo „naród” niosło pewną obietnicę – wyzwolenia ludów spod władzy tyranów, docenienia różnic kultury i języka, wspólnej walki o wolność. Jednak gdy zwycięskie pojęcie narodu związane zostało z państwem, […]


Bo wojna nie rozpoczęła stosunków polsko-żydowskich. One były trudne już wcześniej, a przyjście Niemców jedynie zradykalizowało i pogorszyło te relacje. Moim zdaniem decydującą rolę w ułożeniu tych stosunków – jeszcze przed wojną – miał polski Kościół. Ten przedsoborowy, który uważał Żydów za bogobójców. Polacy swoją wiedzę o świecie czerpali z katechezy i kazań, dopiero później […]