Posts Tagged ‘odpowiedzialność’

– Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Nie mamy więc prawa, by kogokolwiek dyskryminować. Niezależnie od tego, kim jest – skwitował sędzia Artur Ozimek, uzasadniając swoje postanowienie. – Wolność słowa nie oznacza prawa do znieważania kogokolwiek. Kończy się tam, gdzie jedna ze stron obraża. Sędzia zastrzegł, że […]


Plastik dodany w odpowiedniej proporcji do paliwa alternatywnego ma wysoką wartość opałową. Dlatego tak chętnie niektórzy palą nim w piecach. Ale to bardzo źle, jeśli robimy to w domowym piecu. W stosunkowo niskiej temperaturze (poniżej 700 stopni Celsjusza) wytwarzają się rakotwórcze dioksyny i furany. Trafiając do środowiska po prostu nas trują. Natomiast w specjalistycznym procesie […]


Nasze własne działanie jest potrzebne, ale to jedynie kropla w morzu. By nastąpiła zmiana, system musi się zmienić. System określają politycy, których wybieramy lub którymi możemy być. Ruch świadomej konsumpcji wydaje się być słuszny moralnie i odważny. Jednak odbiera on obywatelom ich siłę i sprawczość. Drenuje nasze konta bankowe i naszą wolę polityczną, odciąga uwagę […]


Poniżej znajduje się kilka ulotek, które obrazują możliwy scenariusz, gdyby ustawa zakazująca aborcji została wprowadzona. Więcej materiałów i informacji na stronie http://www.CzarnyProtest.pl Propozycja Partii Razem w sprawie aborcji, edukacji seksualnej, antykoncepcji, świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa, wsparcia rodziny: Karta Praw Reprodukcyjnych


Po pierwsze, to Zachód odpowiada za powstanie części z nich. Interwencja NATO w Libii[4] pomogła radykalnym islamistom zdobyć poparcie i przyczółki w tym kraju. Rozprzestrzenianie się Arabskiej Wiosny Ludów, którą Europa ochoczo podsycała i wspierała[5], na kolejne kraje doprowadzały do zaostrzania konfliktów etnicznych i religijnych w Afryce Północnej i na bliskim Wschodzie. Doprowadziła także do […]