Posts Tagged ‘komunikacja’

Ktoś, kto mieszka w Zawoni i pracuje we Wrocławiu, może jechać z dwiema przesiadkami i pokonać dystans trzydziestu kilometrów w godzinę piętnaście. Lub wsiąść do samochodu i dotrzeć na miejsce w nieco ponad trzydzieści minut. Jak kobieta, którą spotykam w Dino. Ma jakieś osiemdziesiąt lat. Trzy razy w tygodniu idzie pięć kilometrów do Zawoni na […]


To problem na poziomie całego państwa – mamy bardzo niską składkę zdrowotną na tle innych państw, więc zdrowie jest u nas dziedziną skrajnie niedofinansowaną. Samorządowcy bez wsparcia sami tego nie zmienią, ale nie są też całkiem bezradni. Mogą m.in. tworzyć samorządowe programy polityki zdrowotnej: np. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób, szczepień (na HPV czy grypę), […]


Znów kropla w morzu potrzeb. Tak samo jak w przypadku budżetu na wymianę pieców w Lublinie, tak samo na przekonywanie ludzi o dobru – jakim jest komunikacja zbiorowa w mieście – nie ma pieniędzy. Tak więc tak samo jak będziemy mieli z pewnością smog w 2018 roku w Lublinie, takie same będą korki, a może […]


Jeśli uważasz, że warto aby Twoi znajomi wiedzieli o tej zależności – UDOSTĘPNIJ im tę grafikę i zachęć do wczytania się w udowodnione naukowo prawidłowości: https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Downsa-Thomsona Źródło: https://www.facebook.com/AutoStac/


Współczesne wyniki badań pokazują, że pośród kilku czynników decydujących o wyborze środka przewozowego na pierwszym miejscu respondenci umieszczają czas przejazdu, a na drugim jego koszt. Koszty przemieszczania po aglomeracji miejskiej całej rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym znacznie wzrastają, gdy w jej majątku pojawi się samochód osobowy. Źródło: Samochód czy autobus? Demografia rodziny a popyt […]