Posts Tagged ‘ekologia’

Z danych tych wynika, że Boeing 747-400 spala 12 l/km, co przy prędkości przelotowej samolotu 900 km/h oznacza, że w ciągu godziny spala 12×900 = 10 800 litrów paliwa, a w ciągu 24 godzin 259 200 litrów. Gdy tymczasem samochód spalający 7 litrów na 100 km, który przejeżdża średnio w ciągu roku 15 000 km, […]


Po ulicach Kazimierza poruszają się głównie piesi. Według szacunków jest ich nawet dziesięciokrotnie więcej niż pasażerów aut. Dane pochodzące z analiz zamówionych przez ministerstwo środowiska jednoznacznie wskazują, że ograniczenie liczby pojazdów niespełniających odpowiednich norm jakości spalin wpłynie pozytywnie na stan jakości powietrza, w tym szczególnie na spadek poziomu tlenków azotu w powietrzu. Poprawa jakości powietrza […]Dzisiaj startuje program „Prosument” realizowany przez BOŚ Bank w wersji Ekokredyt Prosument. BOŚ jest jedynym bankiem uczestniczącym w programie „Prosument”, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE montowane przez gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Warunkiem uzyskania dotacji i preferencyjnego kredytu z […]


Kierownik hali w Słomnikach Tomasz Durbas informuje, że całoroczne wydatki na jej ogrzanie nie przekroczyły 5 tys. zł. Durbas zwraca uwagę na to, że ogrzanie konwencjonalnej hali sportowej o takiej samej powierzchni (1750 m kw.) i kubaturze wynosi mniej więcej 37 tys. zł. Przypomnijmy, że budowa hali z trybunami dla ok. 240 widzów i 30 […]