Posts Tagged ‘Dziennik Wschodni’

Najpóźniej 20 października, a być może jeszcze przed wyborami, wznowiony ma być ruch pociągów pasażerskich na linii kolejowej między Lublinem a Dęblinem. Takie kursy znalazły się w zaktualizowanym kilka dni temu rozkładzie jazdy. Nie widać w nim jednak dalekobieżnych pociągów przez Nałęczów i Puławy, a wyłącznie połączenia regionalne Gdy skończy się remont torów między Lublinem […]


Ci, którzy w plebiscycie głosowali na NIE, dostaną kolejne blokowisko z nibynaturalistycznym pseudoparkiem. Ich 23 tys. głosów prezydent właśnie przepuścił przez niszczarkę. Tym samym jego zapewnienia o partycypacyjnym modelu zarządzania miastem okazały się pustym sloganem. Tak samo należy odczytać 21 tez samorządowych, które niedawno Żuk wraz z innymi prezydentami podpisał z okazji 30. rocznicy częściowo […]


Badania naukowe wskazują, iż jedną z najważniejszych potrzeb osób żyjących w miastach, jest konieczność kontaktu z zielenią, zwłaszcza z roślinami drzewiastymi. Drzewa stanowią istotny element infrastruktury miasta, niezbędny dla jego prawidłowego funkcjonowania. Ich oddziaływanie ma charakter złożony i dotyka zarówno kwestii środowiskowych (poprawa jakości powietrza), jak i kwestii psychologicznych (kontakt z zielenią dodatnio wpływa na […]


Zgodnie z warunkami zamówienia prace mają się zacząć już dzień po podpisaniu umowy. Ich finał zaplanowano na 31 października przyszłego roku, jednak kolej zakłada, że już tej jesieni, a konkretnie od września, możliwe będzie wznowienie po jednym torze ruchu pociągów z Lublina przez Nałęczów, Puławy i Dęblin do Warszawy. Pociągi nie jeździłyby przez Otwock, ale […]


– Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Nie mamy więc prawa, by kogokolwiek dyskryminować. Niezależnie od tego, kim jest – skwitował sędzia Artur Ozimek, uzasadniając swoje postanowienie. – Wolność słowa nie oznacza prawa do znieważania kogokolwiek. Kończy się tam, gdzie jedna ze stron obraża. Sędzia zastrzegł, że […]