Posts Tagged ‘Dziennik Wschodni’

Wzdłuż Al. Racławickich, spośród 396 drzew, wyciętych miałoby być 26, a przesadzonych w inne miejsce 37. Przy ul. Lipowej, gdzie rośnie dziś 69 drzew, do wycinki wskazano 11, zaś do przesadzenia 19. Przy ul. Poniatowskiego, gdzie Ratusz doliczył się 173 drzew, wycięte mają być 73, a przeniesionych 46. Krytycy tych planów uważają wycinki za zbyt […]


Najpóźniej 20 października, a być może jeszcze przed wyborami, wznowiony ma być ruch pociągów pasażerskich na linii kolejowej między Lublinem a Dęblinem. Takie kursy znalazły się w zaktualizowanym kilka dni temu rozkładzie jazdy. Nie widać w nim jednak dalekobieżnych pociągów przez Nałęczów i Puławy, a wyłącznie połączenia regionalne Gdy skończy się remont torów między Lublinem […]


Ci, którzy w plebiscycie głosowali na NIE, dostaną kolejne blokowisko z nibynaturalistycznym pseudoparkiem. Ich 23 tys. głosów prezydent właśnie przepuścił przez niszczarkę. Tym samym jego zapewnienia o partycypacyjnym modelu zarządzania miastem okazały się pustym sloganem. Tak samo należy odczytać 21 tez samorządowych, które niedawno Żuk wraz z innymi prezydentami podpisał z okazji 30. rocznicy częściowo […]


Badania naukowe wskazują, iż jedną z najważniejszych potrzeb osób żyjących w miastach, jest konieczność kontaktu z zielenią, zwłaszcza z roślinami drzewiastymi. Drzewa stanowią istotny element infrastruktury miasta, niezbędny dla jego prawidłowego funkcjonowania. Ich oddziaływanie ma charakter złożony i dotyka zarówno kwestii środowiskowych (poprawa jakości powietrza), jak i kwestii psychologicznych (kontakt z zielenią dodatnio wpływa na […]


Zgodnie z warunkami zamówienia prace mają się zacząć już dzień po podpisaniu umowy. Ich finał zaplanowano na 31 października przyszłego roku, jednak kolej zakłada, że już tej jesieni, a konkretnie od września, możliwe będzie wznowienie po jednym torze ruchu pociągów z Lublina przez Nałęczów, Puławy i Dęblin do Warszawy. Pociągi nie jeździłyby przez Otwock, ale […]