Posts Tagged ‘ciężarówki’

[…] pociągi płacą za każdy kilometr użytkowanych torów, a ciężarówki za znikomy fragment przejechanych dróg. Sto do jednego to zdumiewająca dysproporcja. Nikogo nie dziwi, że przewoźnicy kolejowi podnoszą opłaty. Wszyscy uważają to za normalne. Jednocześnie „elity” i obywatele są zdziwieni, dlaczego kolej wygląda, jak wygląda. Uważam, że takie same zasady powinny obowiązywać przewoźników transportu drogowego. […]


Transport kolejowy aktualnie uważany jest za ten rodzaj komunikacji, który najmniej ingeruje w środowisko naturalne. Jeżeli użytkownicy nie płacą pełnych kosztów społecznych transportu, są faktycznie subwencjonowani, co powoduje zniekszttałcenie cen i kosztów w działalności transportowej. Struktura gałęziowa kosztów zewnętrzych transportu towarowego i pasażerskiego w Polsce jest następująca: 97% – transport drogowy, 3% – transport kolejowy. […]