Posts Tagged ‘alkohol’

„Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż dopuszczenie ruchu […] w tym rejonie, zachęciło by ewentualnych klientów lokali gastronomicznych, którzy nierzadko znajdując się pod wpływem alkoholu, do korzystania z tego środka transportu, a co za tym idzie byłoby okolicznością sprzyjającą powstawaniu zdarzeń drogowych […]” – czytamy w opinii policji. – Idąc tym tropem powinniśmy zakazać sprzedaży […]


22Lu17

Czasopismo Mosaic Science donosi, że w roku 1998 42% respondentów w grupie wiekowej 14-16 lat podało, że byli pijani w poprzednim miesiącu, a w roku 2016 było to tylko 5%. Palenie papierosów spadło z 23% do 3%, a używanie konopi indyjskich z 17% do 7%. W czym tkwi sekret? Uprawianie sportu 3 do 4 razy […]


Mężczyzna dowodził, że bulwar to nie ulica, ale sądu nie przekonał i sprawę przegrał. Odwołał się jednak do wyższej instancji, a tu sędziowie nabrali wątpliwości. O opinię poprosili sam Sąd Najwyższy, który sprawdzał w słownikach i przepisach, czy kamienne schodki były już ulicą. Jednoznacznej odpowiedzi Sąd Najwyższy nie znalazł, więc stwierdził, że skoro są wątpliwości […]


Brodniak pamięta taki poranek. Trafia na oddział, na łóżku leży mężczyzna. Nawet się uśmiecha, chociaż sam nie do końca rozumie, dlaczego trafił do psychiatryka. Lekarze mu mówią: „Przecież próbowałeś popełnić samobójstwo, odratował cię przypadkowy przechodzień”. On na to: „Jak to?”. W organizmie miał kilka promili, kiedy wspinał się po schodach hotelu pracowniczego. Rzuciła go firma […]


-Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przy 0,8 jest siedmiokrotnie większe, niż gdy jesteśmy czyści. A przy 1 promilu dwudziestokrotnie. -10,5 mld złotych to jest przychód z akcyzy. Z tego 1 proc., czyli 105mln, powinno być przeznaczone, tak stoi w sutawie, an rozwiązywanie problemów alkoholowych. Budżet PARP-y [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych] to jest 6,5mln zł. Reszta, czyli […]