Archive for the ‘main’ Category

Język ojczysty

31Maj18

Obśmiewamy #mediabezkobiet, bo chcemy zmian.


Czym jest przestrzeń miejska? Jaka była, jaka jest, jak powinna być tworzona? Bardzo ciekawe spojrzenie. Jedno z ciekawszych zdań: zmuszono więc ludzi, by przechodzili przez ulice na rogach przecznic, dzieci „zagoniono” do tych nowych miejsc nazwanych placami zabaw – w końcu pozbyto się na ulicach tych irytujących przeszkód i samochody mogły jeździć nieniepokojone.


Znów kropla w morzu potrzeb. Tak samo jak w przypadku budżetu na wymianę pieców w Lublinie, tak samo na przekonywanie ludzi o dobru – jakim jest komunikacja zbiorowa w mieście – nie ma pieniędzy. Tak więc tak samo jak będziemy mieli z pewnością smog w 2018 roku w Lublinie, takie same będą korki, a może […]


Jednocześnie zwracamy uwagę, że parkowanie samochodów w sposób urągający nie tylko prawu o ruchu drogowym, ale także elementarnym zasadom współżycia społecznego (blokowanie dróg ewakuacyjnych, uniemożliwienie przejazdu innym pojazdom, niszczenie zieleni) będzie rozpatrywane jako postępowanie sprzeczne z treścią ślubowania immartykulacyjnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Źródło: http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/7350