Archive for the ‘Lublin’ Category

Wczoraj odbyło się spotkanie „Dlaczego Lublin potrzebuje obywatelskiej Rady Reform?” organizowane przez Fundację Wolności. Z mojej perspektywy było to trzecie spotkanie o podobnym charakterze. Wcześniej Forum Kultury Przestrzeni organizowało spotkanie na temat Forum Mieszkańców, a idea Lubelskiego Ruchu Miejskiego jest także podobna. Skoro z trzech różnych stron wychodzą podobne inicjatywy, to znaczy, że jakaś forma […]


4 moje projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną: D – 44 Stawiam na CZECHÓW – odpoczynek i rekreacja D – 49 Nowy Świat dla dzieci O – 16 Stop mordowaniu dzieci O – 30 Mieszkania dla Lublinian Wyniki oceny formalnej można znaleźć na stronie: https://obywatelski.lublin.eu/?fsta=0&fdis=-1


A czy Ty przeczytałeś/aś już Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin? To jedyne 1998 stron!


Ze względu na awifaunę najcenniejsze są tereny par-ków, zwłaszcza Ogrodu Saskiego, Ogrodu Botanicznego i skansenu Muzeum Wsi Lubelskiej, a także tereny otwarte –Górek Czechowskich, jak również starodrzew w lasach i na cmentarzach. Szczegól-nie ciekawym, wartościowym przyrodniczo obszarem jest rejon dawnego poligonu, czyli Górki Cze-chowskie –suche, nasłonecznionewyniesienia porośnięte m. in. roślinnością ciepłolubną –cenne ze względu nawystępujące […]


Cztery główne Obszary Rozwojowe Strategii opierają się na fundamencie 19 Obszarów Inspiracji (Tożsamość historyczna, Rozwój zrównoważony, Zamożność i spełnienie, Nowa wyobraźnia rozwoju, Nowy urbanizm, Nadzieje i zaufanie, Marka gospodarcza miasta, „Miasto 2.0”, Dziedzictwo jako szansa, 700-lecie lokacji Lublina, Eksperyment i zabawa, Kultura szeroka, Partycypacja społeczna, Grupy kreatywne, Innowacje społeczne, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ekosystemy biznesu, Kompetencje […]