Archive for the ‘Lublin’ Category

Lubelskie standardy piesze, to jeden z tych dokumentów, które podpisał Krzysztof Żuk, a które nie są realizowane :'( Należy ograniczyć stosowanie betonowej kostki brukowej, w szczególności fazowanej. Źródło: Zarządzenie nr 20/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania oraz sposobu wdrażania dokumentu „Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu […]


Sąd uznał, że doszło do naruszenia zasad tworzenia studium i anulował zapisy dotyczące Górek Czechowskich. Sędzia Bogusław Wiśniewski stwierdził, że w przekonaniu sądu dopuszczenie na tym terenie zabudowy doprowadziłoby do jego zniszczenia. Lubelski ruch miejski Miasto dla Ludzi, który nagłaśniał sprawę Górek i walczył o ich przetrwanie, przyjmuje z zadowoleniem decyzję blokującą powstanie osiedla. Jednak […]


Bywasz w Lublinie od czasu do czasu? Wypełnij ankietę [link] Mieszkasz w Lublinie? Jest też ankieta dla Ciebie [link]


Chciałbym by w Strategii Lublina 2030 było zapisane, że Lublin będzie realizował „standardy piesze” i „standardy rowerowe” (dwa zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin). Marzę też, że wewnątrz Małej Obwodnicy nie powstaną nowe ulice/drogi z pasami ruchu ogólnego. Marzę, że droga łącząca Zana i Smoluchowskiego nie powstanie jako droga dla samochodów osobowych, a co najwyżej dla autobusów. […]


Wczoraj odbyło się spotkanie „Dlaczego Lublin potrzebuje obywatelskiej Rady Reform?” organizowane przez Fundację Wolności. Z mojej perspektywy było to trzecie spotkanie o podobnym charakterze. Wcześniej Forum Kultury Przestrzeni organizowało spotkanie na temat Forum Mieszkańców, a idea Lubelskiego Ruchu Miejskiego jest także podobna. Skoro z trzech różnych stron wychodzą podobne inicjatywy, to znaczy, że jakaś forma […]