Archive for the ‘Lublin’ Category

Szczególnej uwadze polecam projekty: D-49 – projekt zakłada remont mieszkań socjalnych i komunalncyh, na które to czeka ponad pięć tysięcy ludzi w kolejce. M-92 – projekt zakłada budowę oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej nr 43, gdzie gram w rowerowe polo. Więcej informacji oraz głosowanie na stronach: https://obywatelski.lublin.eu/ http://lublin.eu/mieszkancy/obywatelski-lublin/budzet-obywatelski Reklamy

Analiza przedstawionego przez Urząd Miasta projektu dokonana przez Porozumienie Rowerowe sugeruje, że projekt zakłada znaczące zmiany, bez realizacji celów czyli bez naprawy problemów jakie istnieją na al. Racławickich, natomiast generując koszty. Zwracamy także uwagę w jaki sposób zmanipulowano wariant bezinwestycyjny… Realizacja celu 3 jest zaś możliwa bez poszerzania jezdni. Teoretycznie możliwa jest także w wariancie […]