Archive for the ‘Lublin’ Category

Czy w Lublinie zaczniemy realizować idee zrównoważonego transportu, a może nawet wizji zero? Wiele zależy od tego, kto będzie kierował Wydziałem Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Lublin dramatycznie potrzebuje zmiany polityki transportowej, aktualna nie zapewnia bezpieczeństwa i komfortu podróży pieszych oraz rowerowych, a komunikacja zbiorowa stoi w tych samych korkach co niemal puste samochody wypełnione […]


Rozpatrując lubelski problem Górek Czechowskich w odniesieniu do ich roli w procesie tzw. przewietrzania miasta, warto także mieć na uwadze niezwykle istotną kwestię, a mianowicie powiązanie poziomu zdrowia mieszkańców Lublina z kwestiami nakładów budżetowych na służbę zdrowia. W rozpatrywanej sprawie nie można wykluczyć zaistnienia stanu, w którym w przypadku nadmiernej zabudowy Górek Czechowskich i tym […]


Referendum jest jednym z przejawów demokracji, ale tak jak każda forma demokratycznego wyboru wymaga bardzo dobrej edukacji głosujących. Nie przypominam sobie, by w Lublinie były przeprowadzone kiedykolwiek działania edukacyjne, w których brałyby udział wszystkie osoby zamieszkałe w Lublinie – a tego wymagałoby referendum, by decyzja była racjonalna, byśmy mogli z całą odpowiedzialnością podjąć decyzję co […]


GC Tribute

21Sty19

Ja to się takich rzeczy boję, ale szanuję pasję :] Rowerzyści (i rowerzystki?) w Lublinie mają swoje miejsce na Górkach Czechowskich, które stworzyli samodzielnie. Mają tam mega frajdę, dbają o swoje tory i teren dookoła.


Jako Mieszkańcy i Mieszkanki Lublina, dumni z naszych demokratycznych swobód i naszego Miasta, zgodnie z przysługującymi nam obywatelskimi prawami i obowiązkami dla których podstawą jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec organizacji referendum dotyczącego przyszłości Górek Czechowskich. Uważamy, że jeśli do tego referendum dojdzie, a tym bardziej jeśli jego wynik będzie pozytywny […]