Archive for the ‘Lublin’ CategoryAnaliza przedstawionego przez Urząd Miasta projektu dokonana przez Porozumienie Rowerowe sugeruje, że projekt zakłada znaczące zmiany, bez realizacji celów czyli bez naprawy problemów jakie istnieją na al. Racławickich, natomiast generując koszty. Zwracamy także uwagę w jaki sposób zmanipulowano wariant bezinwestycyjny… Realizacja celu 3 jest zaś możliwa bez poszerzania jezdni. Teoretycznie możliwa jest także w wariancie […]


– To, co zakłada projekt jest właściwie dewastacją al. Racławickich. Przebudowa będzie oznaczała wydatek ogromnych funduszy, ale inwestycja właściwie nic nie poprawi, a przestrzeń zostanie zniszczona – dodaje Kamiński. RKP w swoim piśmie podnosi m.in., że raport nie uwzględnia zmian, jakie zaszły w układzie komunikacyjnym Lublina w czasie minionych trzech lat. To choćby oddanie do […]


Szanowni Państwo, w imieniu Pana Zdzisława Strycharza – koordynatora projektu zagospodarowania Doliny Bystrzycy zapraszam na konsultacje związane z przygotowaniem przez firmę ABA Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-Partner 6 sp. z o.o. „Koncepcji programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy”. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublin przy […]