Archive for the ‘Artykuły z gazet’ Category

Dobrze zainwestowane pieniądze Najciekawiej w całej sprawie zachowuje się wicepremier i jednocześnie minister ds. kultury, profesor Piotr Gliński. Zamiast gratulować twórcom sukcesu zapewnia, że on filmu nie finansował, że żadne publiczne środki nie przyczyniły się do „ataku na Kościół”. Nie jest to prawda – film otrzymał publiczne środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I nie […]


Kapitalistyczne gry

07Paźdź18

Praca ma być pasją współczesnego człowieka. Ma on wyrażać siebie przez pracę, ona zaś ma definiować jego. Nie bez kozery jednym z pierwszych pytań, jakie słyszymy od nowo poznanej osoby jest: czym się zajmujesz? Praca musi być interesująca, imponująca i inspirująca, tak dla nas jak i dla innych. Oczywiście większość tych dostępnych na rynku, jest […]


Kto rządzi światem?

07Paźdź18

Bardzo wyraźnie widać, że obecnie głównymi „siłami” są prywatne fundusze powiernicze, fundusze emerytalne i fundusze państwoe. Pierwsze w 2015 roku miały zainwestowane 74 bibliony dolarów, a drugie i trzecie razem – 43,4 biliony dolarów. Aby pokazać proporcję: polski Produkt Krajowy Brutto z 2016 roku to odpowiednio 0,63% i 1,08% tych kwot. Źródło: Kto rządzi światem?, […]


Przekonanie, że nadal możliwe jest życie i gospodarowanie na zasadach, jakie ludzkość wypracowała w epoce przemysłowej, a więc rozwój oparty na maksymalizacji produkcji i konsumpcji, nie ma żadnych realnych podstaw. Zaspokojenie tego apetytu oznacza bowiem, że tylko w XXI w., w ciągu zaledwie kilkunastu lat, człowiek zużył 31 proc. węgla, jaki został wykopany w całej […]


Uwaga, od 1 lipca Francja na 900 tys. km swoich dróg dwukierunkowych ograniczyła prędkość z 90 do 80 km na godz.! Taka reforma, od lat proponowana przez CNSR, wpływową Krajową Radę do spraw Bezpieczeństwa Drogowego, przez kolejne rządy uznawana była za ogólnie słuszną, ale nieakceptowalną. Czyli przynoszącą nieproporcjonalnie wielkei straty sondażowe. Premier Edouard Philippe, jak […]