Archive for the ‘Artykuły z gazet’ Category

Czym innym bowiem, jak słusznie zauważa ks. Szymański, jest badaniewolności gospodarczej i tego, jak wpływa ona na podział dochodu społecznego, tworzenie monopoli, kształtowanie się płac, wzrost bogactwa narodowego,a czym innym wskazywanie na nią [wolność gospodarczą] jako nienaruszalny fundament. Aby uniknąć pułapek konserwatyzmu i radykalizmu należy jego zdaniem „a) wyrabiać w sobie wrażliwość na sprawiedliwość i […]


-Ma to bardzo ciekawe skutki ekonomiczne. W tej chwili muzyka w krajach skandynawskich to gigantyczne źródło dochodu, również dla państwa. Muzyka jest towarem eksportowym. Również black metal promowany jest jako dobro kulturowe, które znakomicie się sprzedaje. Zatem to nie jest tak, że oni jedynie „dają pograć gówniarzom”, żeby się nie zapili lub nie zaćpali, gdy […]


Nasze własne działanie jest potrzebne, ale to jedynie kropla w morzu. By nastąpiła zmiana, system musi się zmienić. System określają politycy, których wybieramy lub którymi możemy być. Ruch świadomej konsumpcji wydaje się być słuszny moralnie i odważny. Jednak odbiera on obywatelom ich siłę i sprawczość. Drenuje nasze konta bankowe i naszą wolę polityczną, odciąga uwagę […]


Remont odcinka Lublin – Pilawa miał się skończyć w grudniu 2018 r. Kolejarze, z którymi rozmawialiśmy, nie ukrywają, że poślizg sięga już kilku miesięcy. – Na pewno trzech, a może i więcej. Jeśli wykonawca znacznie nie przyspieszy, to być może inwestycja opóźni się nawet o pół roku – dodaje nasz rozmówca. Po zakończeniu modernizacji torów […]


Chcesz byśmy zmieniali czas w Polsce/Europie? Komisja Europejska pyta się obywateli Unii Europejskiej czy chcieliby zmieniać czas czy zostawić jedną strefę na stałę. […] Komisja zajmuje się gromadzeniem opinii europejskich obywateli, zainteresowanych stron i państw członkowskich na temat obecnych ustaleń dotyczących czasu letniego w UE oraz wszelkich potencjalnych zmian w tych ustaleniach. Ankieta: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements