Archive for the ‘Artykuły z gazet’ Category

– Przede wszystkim nastąpiła zmiana mentalna. Odeszliśmy od postrzegania roweru jako środka rekreacji. Dziś patrzymy na niego jak na regularny środek transportu. To w dużej mierze dokonało się w 2014 r. z chwilą uruchomienia Lubelskiego Roweru Miejskiego. Pojawiły się pasy rowerowe, które wiązały się z dużymi kontrowersjami, że to będzie niebezpieczeństwo dla rowerzystów. Tymczasem od […]


Polecam Waszej uwadze.


§ 9 1. Wyboru projektów dokonują w głosowaniu mieszkańcy Miasta Lublin zameldowani, na pobyt stały w Lublinie bądź wpisani do rejestru wyborców w Mieście Lublin. 2. Mieszkańcy Miasta Lublin nie figurujący w ewidencji bądź rejestrze mogą dopisać się do listy mieszkańców uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim w Lublinie poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór […]


Z kolei z badań CBOS z 2012 r. wynika, że model partnerski za najlepszy uznaje 48 proc. pytanych, jednak stosuje go jedynie 28 proc. A może zresztą nawet tym 28 procentom tylko tak się wydaje – no, bo jak można mówić o partnerstwie, skoro w Polsce pranie robi 95 proc. kobiet, obiad przygotowuje 90 proc., […]


Widzimy, jak silnie rezonuje wśród wielu młodych ludzi pojęcie patriotyzmu. Można by się z tego cieszyć, gdybyśmy potrafili nadać mu więcej znaczeń, utrzymać równowagę między dumą a uprzedzeniem. Przecież patriotyzm można definiować na przykład przez szacunek dla przyrody. Dla mnie osobiście nie ma niczego bardziej niepatriotycznego niż niszczenie fauny i flory, która nas otacza. Ale […]