Archive for Luty, 2015

Something about you – James Hayden Arcadia – The Kite String Tangle White Lies – Farewell To The Fairground Daft Punk – czyli odtwórz utwór mistrzów, wersja light, wersja dla zaawansowanych :] Zacząłem używać Spotify, może za pośrednictwem portalu też można dzielić się rekomendacjami muzycznymi. Reklamy


Ostatnio w parlamencie mieliśmy batalię o OZE (Odnawialne Źródła Energii). Mam nadzieję, że w niedługim czasie każda kilowatogodzina niezależnie od producenta będzie kosztowała na rynku tyle samo. Mam nadzieję, że każdy obywatel będzie mógł zbudować minielektrownię przydomową.


Jestem kandydatem do Rady Dzielnicy Dziesiąta w obwodzie nr 2. Zachęcam do głosowania na mnie 15 marca. Więcej o wyborach na http://www.RadyDzielnic.pl Więcej o Dziesiątej na http://www.Dziesiata.Wordpress.com


Po pięciu latach od przyjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwał regulujących zasady konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi w Lublinie nadszedł czas na ich ewaluację i zmianę. Odbędzie się ono w czwartek, 12 lutego br. o godzinie 17:00 w Trybunale Koronnym, na parterze. Źródło: http://www.um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&id=232255&preview=true


Głównym celem TTIP jest w istocie zniesienie, albo przynajmniej znaczące ograniczenie barier pozataryfowych we wzajemnym handlu. Ich katalog może obejmować nie tylko normy i wymagania techniczne dotyczące towarów, ale wszelkie działania prawne i administracyjne władz publicznych, w tym dotyczące norm i wymagań ekologicznych, sanitarnych, bezpieczeństwa żywności, stosowania szkodliwych substancji. Chodzi o jak najszerszą deregulację, czyli […]