Odnawialne Źródła Energii – regulacje prawne

19Maj14

Ze względu na przedłużający się proces legislacyjny latem 2013 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, tzw. Mały Trójpak. Ten akt prawny wprowadził w życie niektóre rozwiązania, które pierwotnie miały zostać wprowadzone Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz nowym Prawem Energetycznym i Prawem Gazowym tzw. Dużym Trójpakiem. Z punktu widzenia fotowoltaiki najistotniejsze zmiany, które już weszły w życie to:

 • definicja mikroinstalacji – jako instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 40 kW i podłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV,
 • definicja małej instalacji – jako instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 200 kW i podłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV,
 • zwolnienie z opłat za przyłączenie do sieci mikroinstalacji oraz obniżenie do połowy opłaty za przyłączenie do sieci instalacji o mocy do 5 MW (ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów),
 • obowiązek nałożony na przedsiębiorstwo energetyczne podłączenia do sieci mikroinstalacji, których moc nie przekracza mocy przyłączeniowej do budynku (na podstawie zgłoszenia złożonego przez Inwestora, bez konieczności wcześniejszego uzyskiwania warunków przyłączenia czy też zgody na przyłączenie),
 • przeniesienie kosztu montażu układu zabezpieczającego oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego na przedsiębiorstwo energetyczne,
 • umożliwienie sprzedaży nadwyżki energii do sieci z mikroinstalacji bez konieczności otwierania działalności gospodarczej,
 • określenie stawki zakupu energii ze źródła odnawialnego na poziomie 80% średniej ceny hurtowej energii z roku ubiegłego (obecnie byłoby to ok. 0,16 PLN),
 • zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania zamiaru budowy systemu fotowoltaicznego o mocy do 40 kW.

Mały trójpak – pełna treść: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

W toku prac Rząd przedstawiał do konsultacji społecznych dwa projekty ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, z których aktualny (wersja 6.1 z 29.01.2014) zawiera następujące założenia:

 • Właściciele mikroinstalacji będą mogli rozliczać wyprodukowaną energię z zakładem energetycznym na zasadzie licznika netto, co oznacza że suma kWh energii odprowadzonej do sieci zostanie odjęta od sumy kWh energii pobranej w danym okresie rozliczeniowym, a rozliczenia w formie pieniężnej (po stawce stanowiącej 80% średniej hurtowej ceny energii) będą następowały dopiero jeżeli ilość energii odprowadzonej do sieci przekroczy ilość energii pobranej,
 • Przy komercyjnych instalacjach (produkujących energię na sprzedaż, a nie na użytek własny) energia ze źródeł odnawialnych będzie sprzedawana po cenach ustalonych w wyniku organizowanych przynajmniej raz do roku aukcji. W ramach każdej aukcji będzie licitowana określona pula energii – przydział w ramach tej puli, a zarazem możliwość sprzedaży energii po cenach zaproponowanych w aukcji uzyskają te podmioty, które zaoferują najniższą cenę za MWh. W ramach każdej aukcji będą określone stawki maksymalne – tzw. stawki referencyjne, które oferenci będą mogli zaoferować. Niektóre technologie (w tym fotowoltaika przy systemach o mocy do 1 MW) będą miały indywidualnie ustalaną referencyjną, która uwzględniać będzie m. in. koszty inwestycyjne specyficzne dla danego źródła energii.
 • Wprowadzona będzie 15 letnia gwarancja niezmienności ceny energii ustalonej w wyniku aukcji.
 • Właściciele instalacji zrealizowanych przed wejściem w życie ustawy będą mieli wybór czy chcą funkcjonować wg. starych zasad czy nowych zasad.

Źródło: http://www.fotowoltaika.net/ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oze.html

Reklamy


No Responses Yet to “Odnawialne Źródła Energii – regulacje prawne”

 1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s


%d blogerów lubi to: