Archive for Listopad, 2013

Różnica

29List13

Reklamy


Jest wyścig, dzieciaki biegną, wśród nich chłopak z zespołem Downa. Przy trasie stoi nauczycielka. Zawodnicy przebiegają, down jedyny zatrzymuje się, schodzi z trasy, wita się z nauczycielką, buziaki. Wraca na trasę i ściga się dalej. Osoby z zespołem Downa są wyposażone w jakąś szczególną konstrukcję psychiczną, która każe nam, zdrowym, zatrzymać się, zastanowić nad sobą. […]
Pkt I.2 Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju – nadającej w szczególności priorytet transportowi zbiorowemu (co zarazem oznacza ograniczenia, zwłaszcza w rejonie centrum, dla samochodów indywidualnych) przy umiarkowanym rozwoju infrastruktury drogowej – opiera się na kilku przesłankach. Po pierwsze, nawet przy bardzo wysokim poziomie nakładów na rozwój sieci drogowej (…) nie da się sprostać rosnącemu popytowi na […]