Archive for Listopad, 2012

Gepard

30List12

Cheetahs on the Edge–Director’s Cut from Gregory Wilson on Vimeo. Reklamy


Zapraszam na XI Posiedzenie Rady Dzielnicy ‚Dziesiąta’, które odbędzie się w poniedziałek 26 listopada 2012 roku o godzinie 16:00 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36. Na spotkaniu obecny ma być także Prezydent Miasta Lublina – Krzysztof Żuk. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani i tak samo można zgłosić każdą sprawę.art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.”; Więcej o przepisach rowerowych: Dostosowanie PoRD do Konwencji […]