Nagranie powstało podczas Kaftan Open pierwszego turnieju rowerowego polo w Lublinie w ramach Lublin Sportival.

Czym jest bike polo? Jak gra się w bike polo? Co jest fajnego w bike polo? Obejrzyj:

Reklamy

19Wrz18

Co tam psu ludzka wojna, zostawiliśmy Dżeka,

dziadek zupy mu nalał do miski,

szły bombowce na Wilno, trzeba było uciekać,

w końcu trudno pamiętać o wszystkim.

Pocieszali sąsiedzi, pies to nic nie rozumie,

on i bomb się nie boi, bo głupi:

żołnierz szwabski czy ruski zawsze gnat mu podsunie,

zresztą pies ma pilnować chałupy.

Przeszedł front, dom ocalał, dzięki Bogu szczęśliwie,

powróciliśmy cali i zdrowi.

Nie wiedzieliśmy jeszcze, że pies może osiwieć

i że płakać potrafi jak człowiek.

Michał Bronisław Jagiełło/Michał Liniewski z tomiku Album rodzinny


Z kolei każdy mieszkaniec Lublina wydycha rocznie taką ilość tej substancji, która znajduje się w 946 papierosach (według kalkulatora opracowanego przez Krakowski Alarm Smogowy).

W tym roku złożyłem projekt w Budżecie Obywatelskim na kwotę 1,2mln zł. W projekcie jest wymiana pieców węglowych na gazowe oraz budowa stacji pomiaru jakości powietrza na dzielnicy Dziesiątej. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą głosować za tym projektem.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj,n,1000226901.html


Miasto dla ludzi – Lubelski ruch miejski jako alternatywa dla dotychczasowych komitetów i osób decydujących o Lublinie :-)

Społeczniczki i aktywiści z doświadczeniem i kompetencjami, byśmy mieszkali w przyjemniejszym mieście.

Startujemy w wyborach, bo chcemy by w Lublinie warto było i chciało się mieszkać.

Jeśli masz jakiś pomysł na to jak uczynić Lublin fajniejszym daj znać, pogadamy!

Brałem udział w kilku posiedzeniach Rady Miasta i mogłem poznać, że niektórzy radni i radne są oderwani/ne od rzeczywistości. Nie mają pojęcia o problemach lokatorskich, o smogu w dzielnicach domków.

Jestem stałym gościem Rady Dzielnicy i widzę jak coraz rzadziej pojawiają się na niej Radni Miejscy, a to świetne dodatkowe miejsce, by dowiedzieć się o życiu dzielnicy.

Lublin potrzebuje większego udziału mieszkańców, by bardziej odpowiadał naszym potrzebom. Kiedy złożyłem projekt multisportowego boiska pewnie niewiele osób wiedziało o co chodzi, a teraz? Teraz bike polo, rolkarze, hokeiści i mieszkańcy Czechowa cieszą się z tego miejsca – jedynego w Lublinie, a tak bardzo potrzebnego.
Obiekt okazał się bardzo potrzebny. Budżet Obywatelski miał pokazać kierunki dla całego Budżetu, tak się jednak nie dzieje. Podobnych boisk lub miejsc, gdzie można swobodnie pojeździć chociażby na rolkach (na dobrej nawierzchni) ze świecą szukać.

Czekamy na realizację rekomendacji Panelu Obywatelskiego dotyczącego jakości powietrza w Lublinie. Póki co Prezydent Żuk zapowiedział zwiększenie kwoty na wymianę pieców węglowych. Ja zrobiłem podobnie, złożyłem projekt w Budżecie Obywatelskim także na wymianę pieców i dodatkowo na stację pomiaru jakości powietrza na Dziesiątej.

Lubię Lublin, podoba mi się to miasto, ale widzę też jak wiele trzeba w nim zrobić, by był bezpiecznym i przyjaznym miastem.

W Lublinie przydałaby się wymiana władz, żeby nowe osoby zobaczyły potrzeby kolejnych grup społecznych, które do tej pory nie były zauważane w ratuszu.

Strona komitetu: https://lubelskiruchmiejski.wordpress.com/


Dojazdy do i z pracy, szkoły czy uczelni odbywają się kosztem czasu wolnego, a ze względu na swoją regularność znacząco ograniczają możliwość odpoczynku czy innych form aktywności.

Z punktu widzenia efektywności systemu transportu zbiorowego, pożądane jest aby był on odseparowany od innych środków transportu, które mogą go spowalniać bądź w inny sposób zakłócać jego funkcjonowanie. Rolę separatorów pełnią np. buspasy, z kolei niektóre środki transportu miejskiego, jak metroczy szybka kolej miejska, są z zasady odseparowane od czynników zakłócających.

Liczba pojazdów indywidualnych w Lublinie rośnie szybciej niż liczba mieszkańców. Pomimo pozornego bogacenia się ludności, czynnik ten staje się
coraz większym problemem dla przeciążonego systemu ulicznego i wzrastającej kongestii transportowej.

Na koniec roku 2010, układ ulic i dróg Lublina tworzyło 602,6 km
dróg […]
System drogowy obejmował ponad 200 skrzyżowań, w tym 92 wyposażone w sygnalizację
świetlną

Słabymi stronami lubelskiej komunikacji miejskiej są: punktualność, która jest jednocześnie najważniejszym aspektem jakości transportu miejskiego dla lubelskich pasażerów,
wrażliwość obu systemów komunikacyjnych (autobusowego i trolejbusowego) na utrudnienia związane z kongestią transportową, co jest związane m.in. z brakiem buspasów, śluz dla pojazdów komunikacji miejskiej i innych form uprzywilejowania w ruchu transportu miejskiego,
niewystarczająca założona liczba wzkm rocznej podaży usług transportu miejskiego do zapewnienia racjonalnej obsługi nowych odcinków trakcji trolejbusowej oraz jednoczesnego zrealizowania oczekiwanego przez Lublinian poziomu intensywności i jakości obsługi komunikacyjnej,
brak dogodnego systemu przesiadek w zakresie infrastruktury – dworce przesiadkowe oraz brak par komplementarnych linii: dowozowych (w tym podmiejskich) ze śródmiejskimi,
linie podmiejskie spełniające jednocześnie funkcje linii miejskich obsługując znaczne obszary miasta,
słabo rozwinięta sieć linii nocnych,
czas oczekiwania na przystanku przesiadkowym [24],
niesymetryczna sieć trakcji trolejbusowej, z dominantą po południowej stronie miasta, utrudniająca uruchamianie linii trolejbusowych w relacji północ-południe,
zajezdnia autobusowa i trolejbusowa usytuowana na peryferiach miasta – duża odległość i czas dojazdu na tzw. pustych przebiegach (wjazdy i zjazdy z linii) w przeciwległe rejony Lublina, co generuje koszty operacyjne dla MPK, nieuwzględniane przez ZTM w umowach na świadczenie usług komunikacyjnych,
[…]
,jakość informacji w punktach obsługi pasażera [24],
ceny biletów.

Samochód osobowy, jako środek transportu, częściej od pozostałych wykorzystują mieszkańcy dzielnicy Sławin, Szerokie i Węglin. Może to budzić podejrzenie, że obsługa komunikacją miejską tych rejonów jest niewystarczająca i nie stanowi zadowalającej, rzeczywistej alternatywy dla mieszkańców, skłaniającej do przesiadki w środki transportu publicznego.

Suburbanizacja [powiększanie się obszaru miasta, rozrost miejscowości pod miastem] wiąże się wydłużaniem czasu i długości podróży, zarówno transportem indywidualnym jak i zbiorowym. Ponadto do obsługi oddalonych terenów potrzeba coraz więcej pojazdów komunikacji zbiorowej, które z kolei pokonują coraz więcej wozokilometrów. Konsekwencją jest wzrost kosztów funkcjonowania systemu transportowego.

Źródło: Propozycja poprawy efektywności komunikacji miejskiej na wybranym obszarze, praca inżynierska, Macieja Mikulskiego napisana na Politechnice Lubelskiej

To czego w pracy nie ma:
-do infrastruktury transportu możemy zaliczyć także zrezygnowanie z zatok autobusowych, które to działanie także promuje ruch transportu zbiorowego(?);
-opracowań TransEKO(?);
-brak odniesienia do proponowanej przez Forum Rozwoju Lublina sieci bus-pasów;
-czy progi zwalniające typu berpińskiego (poduszkowe, wyspowe) także promują ruch autobusowy?
-Lesława Pagi, Mościckiego – ryzykowny podjazd dla autobusów;
-nie do końca komfortowe połączenia z Dworcem Głównym oraz Stadionem autobusów jadących ul. Kunickiego, najbliższe autobusy jadą przez Plac Bychawski, kilkaset metrów od miejsca docelowego podróżnych;
-brak analizy wpływu obniżenia ceny biletów na zmianę popularności transportu publicznego;


Szacuje się, że w wielu państwach OECD zasiłek dla bezrobotnych trafia do mniej niż połowy aktywnie szukających pracy.

Obecne napięcia na rynku pracy, wynikające przede wszystkim z globalizacji, są tak naprawdę tylko delikatną zapowiedzią tego, co w perspektywie 20-30 lat spowoduje robotyzacja i oparcie gospodarki na sztucznej inteligencji (AI). Jeśli wierzyć głośnym prognozom Carla Freya i Michaela Osborne;a z uniwersytetu w Oxfordzie, w perspektywie najbliższych 20 lat z gospodarki USA może zniknąć około 45 proc. obecnych miejsc pracy. Ten proces dotknie państwa uprzemysłowione i może okazać się jeszcze bardziej bolesny w krajach rozwijających się. Według raportu opublikowanego przez City i Oxford Martin School w wyniku automatyzacji może zniknąć od 55 proc. (Uzbekistan) do 85 proc. miejsc pracy (Etiopia). W skali całego świata będą to setki milionów stanowisk, które dziś dają poczucie bezpieczeństwa nie tylko samym zatrudnionym, ale też ich rodzinom.

Źródło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1757148,1,dochod-gwarantowany-czy-to-sie-da-zrobic.read
Kategorie