Wołanie z Werchraty

Apel ten wysyłamy stając nad zdewastowanymi ukraińskimi grobami na cmentarzu we wsi Werchrata i w nieistniejącej od 1945 r. ukraińskiej wsi Monastyr w gminie Horyniec. Przed tygodniem barbarzyńcy zniszczyli postawiony w 1993 roku obelisk poświęcony pamięci 19 mieszkańców Werchraty, w tym żołnierzy UPA, obywateli RP, którzy zginęli podczas II wojny światowej i tuż po niej z rąk żołnierzy niemieckich, sowieckich, wreszcie z rąk polskich komunistów. Od początku agresji rosyjskiej na Krymie i Donbasie zbezczeszczono w Polsce – czasem wielokrotnie – osiem ukraińskich cmentarzy, krzyży czy obelisków, w tym groby sfinansowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (na przykład mogiły na cmentarzu wojskowym w Pikulicach). Filmy z aktów bezczeszczenia cmentarzy i obelisków są dokonywane pod marką organizacji Obóz Wielkiej Polski i publikowane są na kanale YouTube przez Polaka, członka tejże struktury, walczącego po stronie prorosyjskich separatystów na Donbasie.

Pochylając się nad grobami w Werchracie i Monasterzu prosimy o wybaczenie i wołamy: nie ma naszej zgody na niszczenie grobów, cmentarzy, pomników! Wiemy, że dotyczą trudnej często przeszłości. W Polsce są upamiętnienia z czasów zaborów, powstań, potopu szwedzkiego, dwóch wojen światowych. Są groby niemieckie, rosyjskie, szwedzkie, ukraińskie. A polską tradycją jest szacunek dla zmarłych! Niech spoczywają w pokoju.

Pamiętamy straszne czasy, kiedy macew z żydowskich cmentarzy używano do budowy dróg. Pamiętamy ból towarzyszący zniszczeniu kamieni katyńskich, przy których modliły się rodziny pomordowanych, zdjęcia Cmentarza Orląt rozjeżdżonego przez sowieckie czołgi. A dziś w wolnej Polsce znów widzimy, jak narasta zgoda na zorganizowane akcje niszczenia cmentarzy, grobów, pomników, fizyczne atakowanie procesji. Narastają nastroje pogromowe. Coraz częściej symbolem „wroga ojczyzny” staje się Ukrainiec, uchodźca, emigrant, człowiek o innym kolorze skóry, a nawet mówiący w obcym języku profesor.

Dlatego patrząc dziś na zniszczone groby w Werchracie i Monasterzu wołamy: opamiętajmy się! Obojętność, podobnie, jak mowa nienawiści, pełne agresji napisy na domach, niszczenie nagrobków, atakowanie ludzi idących w procesji, modlących się na grobach przodków niszczą nasz wspólny dom. Zatruwają myśli naszych dzieci. Prowadzą do pożaru, w którym nie będzie wygranych.

Apelujemy szczególnie do środowisk inteligenckich, gdyż to one kształtują społeczną świadomość, co oznacza, że biorą za nią odpowiedzialność.

Zwracamy się do władz i osób duchownych: Oczekujemy Waszej obecności w każdym miejscu, w którym zniszczony zostanie cmentarz, wybita zostanie szyba w kościele, cerkwi, meczecie, synagodze.

Nie pozwólmy, by normalne w demokratycznym społeczeństwie spory, przenosić na cmentarze i do świątyń, by obrażano i atakowano naszych bliźnich.

Wołamy do Was, do nas wszystkich znad zdewastowanych grobów ze wsi Werchrata, i Monasterz. Postępujmy tak, byśmy nie musieli stanąć na grobami ludzi, którzy będą ginąć, bo będzie za późno aby temu zapobiec.

Werchrata, Monasterz, 16 października 2016 r.

Wersja w języku ukraińskim.

Źródła:
http://hf.org.pl/ao/index.php?id=2190

Wołanie z Werchraty – Відозва з Верхрати

 


Główny spór, kluczowo ważny, toczy się o coś innego. Chodzi o to, jaki rodzaj polityki, jaki rodzaj idei i wartości, jaka wizja społeczeństwa będzie rządziła wyobraźnią Polaków. Chodzi o to, w jakim rodzaju kultury będziemy żyli. I to jest podstawowe pole walki dzisiaj. Odwołując się do najbardziej aktualnej kwestii: czy żyć będziemy w kulturze, gdzie jedna grupa, oligarchia polityczno-kościelna kontroluje kobiety a poprzez nie całe społeczeństwo i robi to przez kryminalizację najbardziej naturalnych, bezpiecznych praktyk w najwrażliwszym obszarze – reprodukcji i seksualności. Czy też w takiej, gdzie kobieta, każdy człowiek, w trudnej sytuacji jest wspierany przez instytucje państwa. Ale to dotyczy bardzo wielu spraw, również stosunku do innych ludzi, spoza naszej narodowej i religijnej wspólnoty. To spór pomiędzy szeroko pojętą, równościową i demokratyczną koncepcją społeczeństwa, a wodzowsko-hierarchiczną wizją narodu. Głęboki konflikt, który dotyczy tego, w jaki sposób myślimy i mówimy, jak się odnosimy do siebie. I powtórzę: to w tym momencie jest kluczowe pole bitwy. Ta batalia już się toczy, ale jednocześnie ciągle trzeba się do niej przygotowywać. To nie jest tak, że pewne koncepcje czy idee są gotowe. Nie są, ponieważ język równościowy w Polsce, w sensie społecznym, czyli w rozumieniu lewicowym, w gruncie rzeczy od lat siedemdziesiątych nie istnieje. Nie ma go.

To, co mówi teraz Boni, tj. że polityka społeczna to duży koszt dla budżetu, ale który warto ponieść, bo to inwestycja w przyszłość, za kilkanaście lat stanie się mainstreamem nawet w partiach takich jak PO czy Nowoczesna.

Źródło: http://m.newsweek.pl/polska/prof-andrzej-leder-o-pis-kosciele-i-klasie-sredniej,artykuly,398264,1.html


Art. 13.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m.
Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.


Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje konferencję: 40 lat Komitetu Obrony Robotników. Zachęcam do poświęcenia uwagi temu wydarzeniu.

Więcej informacji na stronie: http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2314

Termin: 20-22 października 2016 r.

40-lat-kor2

Kategorie